Gizlilik Sözleşmesi

Son Güncelleme: 06.03.2024 | 19.45

1) Topladığımız Bilgiler:
 

1.1) E-posta adresiniz, doğum tarihiniz, oyun içi adınız (nickname) ve benzer iletişim bilgileriniz.

1.2) ImperialPvP Hizmetleri’ne erişimin güvenliğini sağlamamız için bize yardımcı olan kullanıcı adınız ve oturum açma tarihleriniz, IP adresleriniz gibi ayrıntılar.

1.3) Satın alımlarınızın işlenmesinde yardımcı olması için adınız, fatura adresiniz, telefon numaranız, ödeme methodunuz ve başka ayrıntılar.

1.4) Destek Merkezi ile ilgili bilgileriniz. Yardıma ihtiyacınız olduğu konular, destek talepleriniz, hesap ve sipariş ayrıntılarınız.

1.5) ImperialPvP hesabı bilgileriniz.
 

2) Bilgileri Nasıl Kullandığımız:
 

2.1) Topladığımız bilgileri ImperialPvP Hizmetleri’nin tedariki, hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, sizinle iletişimimizi yürütmemizde ve reklam faaliyetlerimizi düzenlememizde yardımcı olması için kullanıyoruz.

Ayrıca gerekli veya uygun olduğu hallerde (yasal yükümlülük, kamu yararı için, sizin veya 3. şahısların yaşamsal çıkarlarını korumak için) de bilgileri kullanabilir ve ifşa ve muhafaza edebiliriz. Aşağıdakiler bu gibi durumlara örnektir:
 

Kanunların gereği yerine getirmek veya bir yasal sürece karşılık vermek.
ImperialPvP Hizmetleri’nin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Kullanıcıları veya üçüncü şahısları korumak için.
Kendi haklarımızı, faaliyetlerimizi ve mülkiyetlerimizi korumak için.
 

2.2) İletişim bilgilerinizi (e-posta adresiniz veya ev adresiniz gibi) sizin bilginiz olmadan bağımsız üçüncü şahıslarla paylaşmıyoruz.


-----------------------------------------------------------

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni'nin amacı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve kullanıcıların memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.


ImperialPvP, işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni'ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.


1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.


2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ


Kişisel Veriler, ImperialPvP tarafından, müşterilerine ürün ve/veya hizmet sunması ve/veya herhangi bir nedenle ImperialPvP ile sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişki kurulması ve ifası kapsamında olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda ImperialPvP'ın sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, ImperialPvP tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


3. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ


Toplanan kişisel verileriniz, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.